1.Черни метали

1.1. Желязо дебело
1.2. Желязо тънко - ламарина
1.3. Железни стружки

2. Цветни метали

2.1. Медни отпадъци
- мед сборна
- мед механично белена
- мед дебела
- мед тънка
- медни стружки
- месинг жълт
- месинг смес
- месингови стружки
- бронз
- бронзови стружки

2.2. Цинк, цам
- цинк
- цам
- магнезий

2.3. Алуминиеви отпадъци
- мек - боядисан
- твърд
- дограма без боя
- смес с / без боя
- дограма с боя
- капачки
- кутийки ( кенове )

2.4. Оловни отпадъци
- олово меко - чисто
- олово меко - смолисто

2.5. Никелови отпадъци
- неръждавейка ( хромникел )
– стандарт 10 % никел
- неръждавейка ( хромникел )
– 8 % никел
- стружки от неръждавейка

3. Акумулатори – оловни, желязно-никелови и никел-кадмиеви батерии

4. Хартия, пластмаса – ПЕ,ПВЦ,ПП,найлони и стъклени трошки от буркани и бутилки

5. Излязло от употреба електрическо електронно оборудване

5.1. Големи домакински уреди

5.2. Малки домакински уреди

5.3. Изчислителна техника и технологии

6. ИУМПС – излязли от употреба моторни превозни средства – издаване на удостоверения за КАТ